• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Slachtoffers van mensenhandel
 • Slachtoffers van mensenhandel

  Medimmigrant vzw - Slachtoffers van mensenhandel

  Slachtoffers van mensenhandel ('met dwang vervoeren of huisvesten van mensen met uitbuiting als doel') en mensensmokkel ('smokkelen van mensen tussen landen') hebben vaak humanitaire bijstand nodig.
  Ze kunnen begeleid worden door een gespecialiseerd opvangcentrum.
   
  Tijdens de procedure om het statuut te verkrijgen van slachtoffer van mensenhandel heeft de persoon recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de feitelijke verblijfplaats. Dit betekent dat hij gedurende de procedure een equivalent leefloon kan genieten. Wanneer de persoon kiest om tijdens zijn procedure te verblijven in een gespecialiseerd opvangcentrum, is dit centrum bevoegd voor het geven van steun en opvang. Zij beheren dan de financiële steun die de persoon ontvangt van het OCMW.

  Wie in aanmerking komt voor de procedure Slachtoffer Mensenhandel kan zich op basis van zijn verblijfsdocument (Attest van Immatriculatie) niet aansluiten bij een ziekenfonds. Met het AI heeft een slachtoffer van mensenhandel wel recht op een werkvergunning C waardoor hij zich op basis van tewerkstelling kan aansluiten bij een ziekteverzekering.