• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Toeristen
 • Toeristen

  Medimmigrant vzw - Toeristen

  Het kan gebeuren dat een toerist tijdens zijn verblijf in België (onverwacht) beroep moet doen op een zorgverstrekker.
  Hij dient dan de ziekteverzekering waar hij bij aangesloten is in zijn thuisland aan te spreken (al dan niet met behulp van een Belgisch ziekenfonds) of de privé-ziekteverzekering die hij verplicht moest afsluiten om een visum te bekomen.

  Als de persoon geen (privé)ziekteverzekering heeft en hij kan de medische zorgen niet zelf betalen, dan kan hij bij onverwachte en ernstige medische problemen in de hoedanigheid van toerist hulp vragen aan het OCMW van zijn verblijfplaats. Het OCMW bekijkt dan welke vorm van hulp opportuun is.

  Wie om toeristische redenen in een land verblijft, wordt verondersteld na drie maanden of na het verstrijken van het visum het land te verlaten. Toeristen die tijdens hun verblijf ernstig ziek worden en bij het verstrijken van de periode van 3 maanden niet in staat zijn om te reizen, kunnen een aanvraag indienen voor een kort uitstel van vertrek bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
   
  Wie na het verstrijken van het visum of na drie maanden het land niet verlaat en zijn verblijf niet regulariseert, verblijft in principe ‘illegaal’ in het land. Hij kan bij behoeftigheid en onder bepaalde voorwaarden hulp vragen aan het OCMW van zijn verblijfplaats. Voor medische zorgen kan hij beroep doen op de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Het OCMW zal wel eerst nagaan of er geen privé-ziekteverzekering is of een garant die verantwoordelijk is voor het betalen van de medische zorgen.