• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Erkende vluchtelingen
 • Erkende vluchtelingen

  Medimmigrant vzw - Erkende vluchtelingen

   

   

  Wie de asielprocedure doorliep en op basis van het Vluchtelingenverdrag bescherming krijgt in België, wordt ‘erkende vluchteling’ genoemd.
  De persoon krijgt een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR = witte kaart of een electronische A-kaart) die 1 jaar geldig is en op aanvraag jaarlijks verlengd wordt.

  Het BIVR geeft recht op een ziekte- en invaliditeitsverzekering en op maatschappelijke integratie van het OCMW van de verblijfplaats. Maatschappelijke integratie houdt de toekenning van een leefloon of (begeleiding naar) tewerkstelling in.