• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut

  Medimmigrant vzw - Gezondheidszorg per verblijfsstatuut

  In deze rubriek vertrekken we van het verblijfsstatuut van de persoon en gaan we na welke regeling voor hem van toepassing is inzake (de betaling van) de medische zorgen.

  Je vindt er de volgende categorieën:

  In het overzicht 'Verblijfsstatuten en Gezondheidszorg' (zie onder), vind je voor elk verblijfsstatuut terug of de persoon:

  • Recht heeft op een ziekenfondsaansluiting
  • Recht heeft op sociale hulpverlening
  • Hoe de betaling van de medische kosten wordt geregeld 


  Een begeleidende brochure ‘Medische kosten van vreemdelingen, wie betaalt?’ (zie onder) licht de zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen in detail toe:

  • Belgische verzekering
  • Verzekering van het EU herkomstland
  • Fedasil
  • OCMW
  • Privéziekteverzekering
  • Derder verantwoordelijke - garant - onderhoudsplichtige
  • Betrokkene zelf