• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Ziekenvervoer
 • Ziekenvervoer

  Medimmigrant vzw - Ziekenvervoer Ziekenwagenvervoer naar het ziekenhuis
  Ziekenwagenvervoer van een ziekenhuis naar een ziekenhuis
  Ziekenwagenvervoer van het ziekenhuis naar huis
  Ziekenvervoer door een sociale organisatie


  Ziekenwagenvervoer naar het ziekenhuis

  Als de patiënt met een ziekenwagen naar de spoeddienst van een ziekenhuis vervoerd werd, moet hij zo vlug mogelijk de sociale dienst van het ziekenhuis op de hoogte brengen van zijn situatie. Wanneer de patiënt niet de mogelijkheden heeft om de toegediende zorgen te betalen, kan hij aan het ziekenhuis vragen in zijn naam een aanvraag tot tenlasteneming in te dienen bij het OCMW van het ziekenhuis (of bij het OCMW van de verblijfplaats van de patiënt als dit gekend is). Bij deze aanvraag moet een attest van Dringende Medische Hulp, ingevuld door een dokter, toegevoegd worden.

  In het kader van de procedure van dringende medische hulp aan personen zonder wettig verblijf, kan het spoedtransport per ziekenwagen eveneens beschouwd worden als dringende medische hulp. Het OCMW dat de facturen van de medische zorgen op de spoeddienst ten laste neemt, kan eveneens tussenkomen voor de factuur van de ziekenwagen. De spoedarts heeft normaal gezien al een medisch attest ingevuld. En, voor de POD Maatschappelijke Integratie die het OCMW terugbetaalt volstaat één enkel attest voor zover dat attest betrekking heeft op ‘een behandeling of reeks behandelingen die met een zelfde feit te maken hebben’. Een vervoer per ziekenwagen en een opname op de spoeddienst van een hospitaal, zijn wel twee ‘behandelingen’, maar zijn een gevolg zijn van eenzelfde ‘feit’. Eén attest volstaat dus (zie het informatiedocument van de POD-MI : ‘de medische bewijsstukken...’).

  Praktische problemen : in Brussel worden de facturen van de DBDMH (SIAMU) pas weken na het ziekentransport verstuurd. Het is dus nodig dat de patiënt zelf de factuur binnenbrengt bij het hetzelfde OCMW dat de factuur van de medische zorgen gegeven door de spoeddiensten, behandeld heeft.

  Meer info vindt u in het info document : 'Het dringend transport van zieken in Brussel : goed om weten' (zie rechter kolom).

  Noot : voor wie een ziekenfonds heeft, hanteert het RIZIV volgende terugbetalingsregels (2012): 
  - Forfait per rit (1 tot 10 km) : 59,16
  - Vanaf de 11de km : 5,91/km
  - Vanaf de 21ste km : 4,52/km

  Ziekenwagenvervoer van een ziekenhuis naar een ziekenhuis

  Ook indien ambulancevervoer van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis noodzakelijk is, valt dit onder het K.B. dringende medische hulp. Het is logischerwijze aan het OCMW van het ziekenhuis dat het initiatief neemt om na sociaal onderzoek de kosten van dit vervoer ten laste te nemen daar ze deze stappen reeds zetten voor de zorgverstrekking die in het ziekenhuis gebeurde.

  Ziekenwagenvervoer van het ziekenhuis naar huis

  Vervoer van het ziekenhuis naar huis krijgt het OCMW niet terugbetaald van de overheid (POD MI) in het kader van de procedure dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Er kan wel steeds gevraagd worden aan het OCMW vragen om hiervoor tussen  te komen maar zoals hierboven gesteld zal het OCMW de kosten niet terugkrijgen van de POD MI.

  Hierop zijn er twee uitzonderingen (zie Informatiedocument van de POD MI De medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het ministerieel besluit van 30/01/1995). De aarde van dit vervoermiddel is van geen belang. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met vervoer via vrijwilligers van de mindermobielencentrale. De factuur moet dan wel opgemaakt worden door deze centrale en niet door de vrijwilliger. Er moet dus eerst een officiële factuur worden voorgelegd.

  - Het vervoer van de patiënt voor nierdialyse naar huis, wordt terugbetaald.
  - Het vervoer van de patiënt die chemotherapie krijgt naar huis, wordt terugbetaald.

  Noot: voor wie een ziekenfonds heeft, kan het belangrijk zijn na te gaan of vervoer van het ziekenhuis naar huis terugbetaald wordt in het kader van de aanvullende verzekering. 

  Ziekenvervoer door een sociale organisatie

  De volgende organisaties organiseren ziekenvervoer:

  • Sociale vervoerdienst vzw Welvaartvervoer van dienstencentrum Vaartkapoen, Molenbeek : Specifiek voor senioren (55+), gehandicapten of alleenstaande ouders die het financieel moeilijk hebben. Binnen Brussel betaalt men 2 euro /rit. Het is belangrijk de aanvraag zo vroeg mogelijk te doen want dan is de kans dat er nog plaats is groter. Tel 02 412 39 20.
   Voor vragen ivm het initiatief: felix.gijbels@vgc.be
  • Rode Kruis : Organiseren vervoer van het ziekenhuis naar huis en terug. Contacteer de dienst voor concrete informatie via het tel. nummer 105.