Gratis vaccinatie: difterie, polio, COVID...
Gratis vaccinatie: difterie, polio, COVID...

24 november 2022

Als gevolg van de waarschuwing van AZG over de toename van het aantal mensen met difterie die tijdens hun medische permanentie in Brussel bij hen aankloppen, opende de GGC in samenwerking met kliniek Sint- Jan een informatie punt in het vaccinatie centrum Pacheco.

  • Plaats: Pachecolaan 42, 1000 Bruxelles
  • Openingstijd: van 9u30 tot 17u30 van maandag tot vrijdag
  • Voorgestelde vaccinaties: vaccin difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, COVID 19...
  • Doelgroep: mensen die geen toegang hebben tot het reguliere gezondheidsnetwerk.

Spoedig meer informatie op de website van de GGC

Vorming over de toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een precair verblijfsstatuut > 8 november
Vorming over de toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een precair verblijfsstatuut > 8 november

20 oktober 2022

Medimmigrant nodigt u graag uit voor een vorming over de toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een precair verblijfsstatuut.

Lees meer

Fedasil : verandering aanvraag requisitorium
Fedasil : verandering aanvraag requisitorium

7 oktober 2022

Sinds 15.09.2022, kunnen de aanvragen voor een requisitoir via een online systeem ingediend worden via volgende link: http://noshowrq.fedasil.be.
Fedasil vraagt om dit systeem te gebruiken voor nieuwe aanvragen. Maar Fedasil besliste recentelijk om toch ook het oude systeem van aanvragen die per mail verstuurd worden te blijven gebruiken; dus je kan nog steeds een requisitoirium aanvragen via het oude systeem.
Aarzel niet om Medimmigrant te contacteren indien je problemen ondervindt om het online formulier te gebruiken.

Meer info over de medische hulp van Fedasil

Het BHOC wordt het BOC en verhuist
Het BHOC wordt het BOC en verhuist

22 september 2022

Het ’Brussels Orientation Center’ (BOC), het Brusselse referentiecentrum voor sociale en gezondheidsaangelegenheden ten dienste van personen met het statuut van ‘Begunstigde van tijdelijke bescherming’ is zonet verhuisd. In het BOC kan men terecht voor medische en/of psychische hulp en voor informatie over het Belgische gezondheidsstelsel, de sociale rechten en andere beschikbare bijstand.
Het BOC is een initiatief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Meer informatie over de toegang tot gezondheidszorg statuut tijdelijke bescherming

Covid-19: vaccinatie van mensen met een precair verblijfsstatuut in Brussel
Covid-19: vaccinatie van mensen met een precair verblijfsstatuut in Brussel

20 september 2022

Update (12/09/2022)
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen alle personen ouder dan 18 jaar die dit wensen een herhalingsdosis halen.

Lees meer

Verificatie van de identiteit van patiënten in het ziekenhuis
Verificatie van de identiteit van patiënten in het ziekenhuis

21 juni 2022

Ziekenhuismedewerkers zullen vanaf 1 januari 2024 verplicht worden om de identiteit van de patiënten te verifiëren om elektronisch te factureren en de derdebetalersregeling te kunnen toepassen. Wij vernamen dat sommige ziekenhuizen nu al starten met het opvragen en inlezen van de identiteitskaart.
We willen hier benadrukken dat het hier een verplichting betreft opgelegd door het RIZIV in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dat betekent dat deze maatregel niet van toepassing is op geneeskundige verzorging die gefactureerd wordt via Mediprima voor personen die niet verzekerd zijn binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering. Voor personen die wel over een ziekteverzekering beschikken, kan het vignet gebruikt worden in geval van overmacht (bv. patiënt bezit geen identiteitsmiddel).
> Omzendbrief aan de ziekenhuizen van 25.04.2022

Lees meer op de website van het RIZIV

Zie alle nieuwsberichten