Actualiteit

Rechtspraak – arrest van 4 juli van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, burgerlijke afdeling11.2017
Wanneer in het kader van een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) er een aanhoudend meningsverschil is tussen de arts functionaris van de DVZ en de behandelende arts van de aanvrager en er werd geen enkel onderhoud met de behandelende arts georganiseerd evenmin een onafhankelijke arts specialist geconsulteerd, dan heeft de DVZ een fout gemaakt. In voorkomende situatie, heeft de rechtbank een onafhankelijke arts expert aangewezen die zal belast worden met een rapportage over drie punten: 1) toegang tot zorg en toegankelijkheid in het land van herkomst, 2/ de risico’s onderzoeken in geval van gebrek aan zorgen en 3/het psychologisch letsel vaststellen als gevolg van de weigering van de 9ter.
>>> Het arrest raadplegen

Een jaar later: het zwartboek over de hervorming van de juridische bijstand09.2017
Eén jaar na zijn inwerkingtreding maakt het Platform Recht voor Iedereen de trieste balans op van de hervorming van de juridische bijstand. Voor de leden-verenigingen van het Platform en de personen die zij vertegenwoordigen, heeft de hervorming tot een ingewikkelder of zelfs een volledig inefficiënt systeem geleid. De toegang tot het gerecht is nochtans een fundamenteel recht.
>>> Het Zwartboek raadplegen

 

In de kijker

De aansluiting bij de ziekteverzekering van asielzoekers en begunstigden van het statuut subsidiaire bescherming05.2017
Een asielzoeker die erkend werd als vluchteling of een begunstigde van het subsidiair beschermingsstatuut kan vanaf het moment van de erkenning of toekenning aangesloten worden bij de ziekteverzekering onder de hoedanigheid ‘verblijvende in België’ (als een andere hoedanigheid voordeliger is voor de persoon, zal deze andere hoedanigheid prioritair zijn).
>>> Meer info

Nieuw op de website en bij Medimmigrant

Groen nummer: 0800/14.960 (gratis)10.2017
Sinds oktober 2017 heeft Medimmigrant een groen nummer: 0800/14.960. Mensen zonder inkomen of in een financieel moeilijke situatie kunnen gratis naar dit nummer bellen om Medimmigrant te contacteren tijdens de permanentieuren.

Info fiches. Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten 09.2017
Met deze nieuwe publicatie wil Medimmigrant u helpen om uw weg te vinden in het doolhof van verblijfsdocumenten en om de link te leggen tussen het verblijfsdocument en de dienst die bevoegd kan zijn voor de tenlasteneming van de medische kosten.
>>> Meer info en publicatie downloaden

 

Varia

Nieuwe medische centra in het Brusselse regio12.2017
In de Brusselse regio werden twee nieuwe medische centra geopend namelijk K-nal in Molenbeek en Cure &Care in Anderlecht.
>>> Lees meer

Dienst PSI van het OCMW van Schaarbeek10.2017
Sinds 2016 werd bij het OCMW van Schaarbeek de dienst PSI (voor mensen zonder wettig verblijf) opgestart. Deze dienst heeft onder andere als missie om de uitwerking van de procedure DMH op het grondgebied van de gemeente goed te organiseren. In samenwerking met het middenveld verspreidde deze dienst een brochure en een flyer.
>>> Meer info

MyriaDocs : grondrechten van vreemdelingen06.2017
Myria bespreekt in MyriaDocs enkel fundamentele rechten die niet volledig gerespecteerd zouden zijn voor vreemdelingen in België. Dringende Medische Hulp maakt er deel van uit.
>>> Document downloaden op de site van Myria

Schrijf je in op onze mailing list

E-mail:
 TELEFOON
02/274.14.33
0800/14.960 (gratuit)

maandag-donderdag-vrijdag
10u - 13u
Dinsdag
14u - 18u

EMAIL
info@medimmigrant.be

Medimmigrant vzw - Medimmigrant