Covid19 - vaccinatie van mensen met een precair verblijfsstatuut in Brussel

Sinds 12 september 2022 worden alle mensen boven de 50 jaar uitgenodigd om zich te laten vaccineren ; sinds 1 oktober 2022 kunnen alle personen ouder dan 18 jaar die dit wensen ook een herhalingsdosis halen. De vaccinatie is niet verplicht maar aanbevolen voor kwetsbare mensen.VACCINATIE


Waar kan men zich laten vaccineren in Brussel ?

U kan zich laten vaccineren in een vaccinatiecentrum, bij de huisarts, in een wijkgezondheidscentra en bij de apotheker (zie verder).

(!) Om het vaccin te kunnen registreren, moet de persoon een rijksregister hebben of een bisnummer (zie meer informatie over het bisnummer verder op deze pagina). Als de persoon geen bisnummer heeft, kan het vaccinatiecentrum of de arts in principe een bisnummer.
Op de site coronavirus.brussels kan u de dichtstbijzijnde vaccinatieplaatsen vinden. De volgende plaatsen zijn mogelijk :

Testing in vaccinatiecentra

De vaccinatiecentra zijn toegankelijk zonder afspraak.

Voor personen zonder rijksregisternummer of bisnummer (bijvoorbeeld mensen zonder wettig verblijf) raden wij nog steeds het vaccinatie centrum Pacheco aan dat sinds het begin van de COVID-19 crisis aangeduid werd als referentiecentrum voor de vaccinatie van mensen in een precaire verblijfssituatie of zonder verblijfsadres.

 • Vaccinatiecentrum Pacheco > Pacheco laan 42, 1000 Brussel

De andere centra die momenteel toegankelijk zijn :

 • Vorst > Jupiterlaan 21, 1190 Vorst
 • Molenbeek > Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek
 • Sint-Pieters-Woluwe > Shetlanddreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Vaccinatie in apothekers

Vaccinatie is enkel mogelijk voor mensen die over een rijksregisternummer of een bisnummer beschikken. Je kan een afspraak nemen met een apotheker via website ’Doctena’.

Vaccinatie in ‘travel clinic’ van het UMC Sint-Pieters

Vaccinatie is er toegankelijk voor mensen zonder rijksregisternummer of zonder bisnummer. Je kan een afspraak maken via 02/506.75.66.

Vaccinatie via de huisarts of een thuiszorgdienst

Vaccinatie via de huisarts is ook mogelijk. De huisarts kan u thuis vaccineren of de huisarts kan deze taak doorgeven aan een thuiszorgdienst. Informeer u bij uw huisarts.

Sensibilisering en vaccinatie van kwetsbare personen via mobiele teams (CoVer)

Om tegemoet te komen aan de vraag van kwetsbare personen om gevaccineerd te worden, kan een mobiel team (CoVer) zich verplaatsen naar plaatsen waar veel mensen samen leven zoals kraakpanden, daklozencentra of noodopvangcentra.

Het team kan ter plaatse gaan vanaf een minimum van 5 vaccinaties.

Naast de vaccinatie focust deze dienst ook op informeren, sensibiliseren en ondersteuning van organisaties die zelf de vaccinatie wensen te organiseren.

Meer informatie : tresor.lokamba@outlook.com

Wat is een bisnummer ?

Het bisnummer is een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ-nummer) voor mensen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het bestaat uit 11 cijfers. De eerste 6 cijfers verwijzen naar de geboortedatum, maar voor de geboortemaand wordt er telkens 20 of 40 bijgeteld. Bijvoorbeeld : een persoon geboren op 7 maart 1999 heeft als bisnummer 99 23 (of 43) 07 xxx xx. (!) Het is niet nodig om een verblijfsadres op te geven voor de aanmaak van een bisnummer.
Om een bestaand bisnummer op te zoeken, kan je bellen naar +32 2 212 02 55.

Goed om te weten : Iedere persoon die over een medische kaart van het OCMW beschikt, heeft al een bisnummer. Wie geen bisnummer heeft, kan in het vaccinatiecentrum een bisnummer laten aanmaken of aan hun huisarts vragen om een bisnummer aan te maken. Een bisnummer aanmaken, is mogelijk zonder een verblijfsadres op te geven. Artsen die vragen hebben over de aanmaak van een bisnummer kunnen hierover meer informatie vinden op de website van het Ehealth platform.

COVID TEST


Waar kan men zich laten testen in Brussel ?

U vindt op de pagina brussels.testcovid.be nuttige informatie. Momenteel kan de test plaatsvinden in twee regionale vaccinatiecentra, staalafnamecentra, in ziekenhuizen, labo’s en apothekers.

COVID test in de regionale centra

De twee regionale testcentra waar de test kan uitgevoerd worden, zijn :

 • Vaccinatiecentrum Pacheco > Pacheco laan 42, 1000 Brussel
 • Molenbeek > Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek

De test is gratis voor mensen die de voorwaarden vervullen (activatiecode, symptomen, ...lees verder).

U moet in principe een afspraak maken via deze link : brussels.testcovid.be(afspraak). Ingeval van problemen, kan u het COVIDopvolgcentrum bellen op 02/832.83.83. Aarzel niet om ons te bellen.

COVID test in de ziekenhuizen, staalafnamecentra, labo’s

Klik hier om een lijst te krijgen van deze centra. Als u een keuze maakt via de interactieve kaart zal je informatie krijgen over hun openingsuren, de noodzaak om voorafgaand een afspraak te maken, de al dan niet verplichting om voorafgaand een actievatiecode te krijgen (CTPC), ...

(!) Als u geen ziekteverzekering heeft, raden we eerder de regionale vaccinatiecentra aan voor een vaccinatie (zie hierboven) zelfs al kan u in theorie aan het OCMW of Fedasil vragen om tussen te komen voor deze factuur.

COVID test in apotheker

Je kan een afspraak maken in een apotheker via de volgende link : https://www.doctena.be/nl/COVID_19_...

Het resultaat

Het resultaat kan verkregen worden via :

Bij moeilijkheden om het resultaat te bekomen, kan u bellen naar 02 832 83 83 of een mail sturen naar resultbrussels@testcovid.be.

Terugbetaalbare (door het RIZIV) (gratis) PCR testen

De PCR testen worden terugbetaald volgens de criteria van het RIZIV op basis van één van de volgende voorwaarden :

 • Je kreeg een sms met een activatiecode (CTPC) om een COVID-19-test te laten afnemen in een testcentrum (bv. na telefoon van de contact tracing, op voorschrift van een arts, terugkeer uit rode zone, ...) ;
 • Je hebt acute symptomen zonder duidelijke oorzaak :
  • minstens een van de volgende belangrijke symptomen duiken plots en zonder een andere duidelijke oorzaak op : hoesten, kortademigheid, benauwdheid, pijn in de borstkas, reuk- of smaakzinverlies.
   of
  • minstens twee van de volgende minder belangrijke symptomen duiken op zonder een andere duidelijke oorzaak : koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, anorexie, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.

>>> Meer informatie : https://coronavirus.brussels/nl/cov...

Focus op mensen zonder ziekteverzekering :

 • Medische hulp van het OCMW : De PCR test is terugbetaald in het kader van de toekenning van de medische hulp door OCMW’s. De persoon moet zijn medische kaart laten zien bij het onthaal van het testcentrum. Als de persoon de factuur ontvangt, kan hij/zij de factuur indienen bij het OCMW. (meer info)]
  (!) Mensen zonder wettig verblijf moeten geen attest DMH voorleggen aan het OCMW voor een aanvraag van betaling van een PCR test.
Wat met de mensen die nog geen dossier hebben voor tussenkomst medische zorgen bij het OCMW en de test niet kunnen betalen ? Deze personen kunnen een aanvraag voor medische zorgen indienen bij het bevoegd OCMW (zie pagina OCMW). Jammer genoeg kan deze procedure 30 dagen duren. De persoon moet zich dus laten testen en dan de aanvraag indienen zonder garantie dat het OCMW de factuur van de test zal betalen.
 • Medische hulp van Fedasil : De PCR testen kunnen worden terugbetaald door Fedasil via de gewoonlijke procedure. De persoon moet de noodzakelijkheid van de test aantonen aan de hand van een testcode of een voorschrift van de arts. Voor de code 207 no show begunstigden van de opvang raden wij aan om het woord ’dringend’ te vermelden in het voorwerp van de mail waarin een requisitorium gevraagd wordt aan de Cel Medische Kosten voor de tenlastename van de medische zorgen (zie pagina Fedasil) om zo te hopen op een antwoord van Fedasil dezelfde dag of dag nadien.
In het kader van een COVID fonds, kunnen OCMW’s in specifieke situaties toch tussenkomen voor niet-terugbetaalbare Covid tests als het sociaal onderzoek uitwijst dat dit noodzakelijk is. De POD MI geeft op zijn pagina FAQ - exit strategie het voorbeeld om te kunnen reizen naar het buitenland bijvoorbeeld bij dringende familiale redenen.

De POD MI preciseert op hun FAQ-lijst dat ze de testen enkel terugbetalen als ze afgenomen worden moeten in een erkend laboratorium. Meer info op de pagina FAQ - Exit strategie

De zelftest

Deze testen worden bij de apotheker verkocht en kosten +/- 8€.

Ziekteverzekering (ziekenfonds of HZIV) : Geen tenlasteming van de ziekteverzekering, enkel voor de mensen met het OMNIO statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming). Zij moeten aan de apotheker maar 1 euro betalen.
Medische zorgen OCMW :
De zelftests kunnen ook ten laste worden genomen door het OCMW in het kader van een aanvraag om medische hulp aangezien ze een nomenclatuurnummer hebben.
Fedasil  : Fedasil kan de zelftest ten laste nemen in specifieke situaties :

 • hoogrisico contact
 • test PCR die gepland werd of in afwachting van het resultaat
 • als er geen PCR resultaat is op dag 4
 • bij het verlaten van de quarantaine

20 septembre 2022


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence