Gezondheidszorg per betalingsregeling


Ziekteverzekering in het land van herkomst
Ziekteverzekering in het land van herkomst

Als de persoon (nog) een ziekteverzekering heeft in zijn/haar land van herkomst of in het laatste land van verblijf, kan deze ziekteverzekering soms tussenkomen voor ...

Lire plus

Ziekteverzekering in België
Ziekteverzekering in België

De ziekteverzekering in België wordt beheerd door het RIZIV en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen, de HZIV en het ziekenfonds van de NMBS). Officieel wordt deze verzekering de “Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen” genoemd.

Lire plus

Fedasil
Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van verzoekers om internationale bescherming (Fedasil) is een overheidsorgaan dat als missie heeft om de medische en psychologische begeleiding van asielzoekers en begunstigden van de opvang te organiseren.

Lire plus

Privé-verzekeringen
Privé-verzekeringen

Privé-verzekeringen kunnen soms tussenkomen voor de betaling van de medische zorgen. Soms komen ze tussen voor het volledig bedrag, soms enkel voor een deel.
Deze pagina ...

Lire plus

De garant
De garant

Deze tekst gaat over de verbintenis tot tenlasteneming in het kader van een kort verblijf.
Elke onderdaan van een derde land die België wil binnenkomen voor een kort ...

Lire plus